Moda Damska

2 na 3 rodziców martwi się sposobem odżywiania dzieci

sposob odzywnia dzieci

Początek roku szkolnego skłania rodziców do przemyśleń na temat różnych aspektów życia dzieci, które mogą mieć wpływ na wyniki w szkole. Zjawisko to zbadała firma Juice Plus+, działająca w sektorze zdrowego stylu życia. W ramach prowadzonego przez siebie programu Healthy Starts For Families (HSF), (Zdrowy start dla rodzin) przepytano  8,039 osób dorosłych będących rodzicami z […]